<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   八大人覺(jué)經(jīng)

   《八大人覺(jué)經(jīng)》最早著(zhù)錄于隋代法經(jīng)的《眾經(jīng)目錄》,列在“失譯經(jīng)”類(lèi)下,也就是不知譯者為何人。直到唐明佺《大周刊定眾經(jīng)目錄》,首次記載本經(jīng)譯主為后漢.安世高,并指出此說(shuō)法系根據《寶唱錄》.至心誦念八大人覺(jué):第一覺(jué)悟:世間無(wú)常;國土危脆,四大苦空,五陰無(wú)我,生滅變異,虛偽無(wú)主...[詳情]

   佛說(shuō)八大人覺(jué)經(jīng)注音版

   \

   wéi   ,
   ,
   cháng

   zhò u

   ,
   ,
   zhì
   xīn
   sòng
   nìan


   rén
   jué
   覺(jué)   jué
   覺(jué)


   shì
   jiān

   無(wú)
   cháng
   ;
   ;
   guó

   wēi
   cuì
   ,
   ,   kōng
   ,
   ,

   y īn

   無(wú)

   ,
   ,
   shēng
   mìe
   bìan

   ,
   ,

   wěi

   無(wú)
   zhǔ
   ,
   ,
   xīn
   shì
   è
   yuán
   ,
   ,
   xíng
   wéi
   zuì
   sǒu
   ,
   ,

   shì
   guān
   觀(guān)
   chá
   ,
   ,
   jiàn

   shēng

   。
   。


   èr
   jué
   覺(jué)
   zhī

   duō

   wéi

   ;
   ;
   shēng


   láo
   ,
   ,
   cóng
   tān


   ,
   ,
   shǎo


   無(wú)
   wéi
   ,
   ,
   shēn
   xīn

   zài
   ;
   ;


   sān
   jué
   覺(jué)
   zhī

   xīn

   無(wú)
   yàn

   ,
   ,
   wéi

   duō
   qiú
   ,
   ,
   zēng
   zhǎng
   長(cháng)
   zuì
   è
   ;
   ;   ěr
   ,
   ,
   cháng
   nìan
   zhī

   ,
   ,
   ān
   pín
   shǒu
   dào
   ,
   ,
   wéi
   huì
   shì

   業(yè)
   。
   。   jué
   覺(jué)
   zhī

   xiè
   dài
   zhu ì
   luò
   ;
   ;
   cháng
   xíng
   jīng
   jìn
   進(jìn)
   ,
   ,

   fán
   nǎo
   è
   ,
   ,
   cuī   ,
   ,
   chū
   yīn
   jiè

   。
   。   jué
   覺(jué)   chī
   shēng

   ;
   ;


   cháng
   niàn
   ,
   ,
   guǎng
   xué
   學(xué)
   duō
   wén
   ,
   ,
   zēng
   zhǎng
   長(cháng)
   zhì
   huì
   ,
   ,
   chéng
   jiù
   biàn
   cái
   ,
   ,
   jiào
   huà

   qiè
   ,
   ,
   樂(lè )

    


   liù
   jué
   覺(jué)
   zhī

   pín

   duō
   yuàn
   ,
   ,
   héng
   jié
   è
   yuán
   ;
   ;   shī
   ,
   ,
   děng
   nìan
   yuàn
   qīn
   ,
   ,

   niàn
   jiù
   è
   ,
   ,

   zēng

   rén
   。
   。   jué
   覺(jué)
   guò
   過(guò)
   huàn
   ;
   ;
   suī
   wéi

   rén
   ,
   ,

   rǎn
   shì

   樂(lè )
   ,
   ,
   cháng
   niàn
   sān

   ,
   ,
   ,
   ,
   zhì
   yuàn
   chū
   jiā
   ,
   ,
   shǒu
   dào
   qīng
   bái
   ,
   ,
   fàn
   xíng
   gāo
   yuǎn
   ,
   ,

   bēi

   qiè
   。
   。   jué
   覺(jué)
   zhī

   shēng

   chì
   rán
   ,
   ,

   nǎo

   無(wú)
   liàng
   ;
   ;

   發(fā)

   chéng
   xīn
   ,
   ,   qiè
   ,
   ,
   yuàn
   dài
   zhòng
   shēng
   ,
   ,
   shòu

   無(wú)
   liàng

   ,
   ,
   lìng
   zhū
   zhòng
   shēng
   ,
   ,

   jìng


   樂(lè )
   。
   。
   shì
   ,
   ,
   nǎi
   shì
   zhū

   ,
   ,   rén
   ,
   ,
   zhī
   suǒ
   jué
   覺(jué)

   ,
   ,
   jīng
   jìn
   進(jìn)
   xíng
   dào
   ,
   ,

   bēi
   xiū
   huì
   ,
   ,
   chéng

   shēn
   chuán
   ,
   ,
   zhì
   niè
   pán
   àn
   ,
   ,

   hái
   shēng

   ,
   ,

   tuō
   zhòng
   shēng
   。
   。

   qián

   shì
   ,
   ,
   kāi
   開(kāi)
   dǎo

   qiè
   ,
   ,
   lìng
   zhū
   zhòng
   shēng
   ,
   ,
   jué
   覺(jué)
   shēng


   ,
   ,
   shě   ,
   ,
   xiū
   xīn
   shèng
   dào
   。
   。
   ruò   ,
   ,
   sòng


   shì
   ,
   ,

   niàn
   niàn
   zhōng
   ,
   ,
   miè

   無(wú)
   liàng

   zuì
   ,
   ,
   jìn
   進(jìn)   ,
   ,

   dēng
   zhèng
   jué
   覺(jué)
   ,
   ,
   yǒng
   duàn
   shēng

   ,
   ,
   cháng
   zhù
   kuài

   樂(lè )
   。
   。

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站