<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   念佛圓通章

   大勢至菩薩圓通章出自《楞嚴經》第五卷,由于凈土宗第十三代祖師印光大師的提倡,成為中國凈土宗五經一論中的一品經。在楞嚴會上,釋迦牟尼佛詢問諸大菩薩進入禪定、獲得開悟的方法,大勢至菩薩說他以念佛方法修學成功,其關鍵在于“都攝六根,凈念相繼”,集中心思,憶佛念佛,維持凈念,相續不斷。...[詳情]

   大勢至菩薩念佛圓通章注音版


   shì
   zhì

   wáng

   ,
   ,


   tong
   lún

   shí
   ar


   ,
   ,

   cïng
   zuî

   ,
   ,
   dǐng   ,
   ,
   ãr
   bái

   yán   wǎng

   hãng

   shā
   jiã
   ,
   ,
   yǒu

   chū
   shì
   ,
   ,
   míng

   liàng
   guāng
   。
   。
   shí
   ar

   lái
   ,
   ,
   xiāng


   jiã
   。
   。

   zuì
   hîu

   ,
   ,
   míng
   chāo

   yua
   guāng
   ,
   ,


   jiào

   niàn

   sān
   mai
   。
   。   yǒu
   rãn
   ,
   ,

   zhuān
   wãi

   ,
   ,

   rãn
   zhuān
   wàng
   ,
   ,

   shì
   ar
   rãn
   ,
   ,
   ruî
   fãng

   fãng
   ,
   ,
   huî
   jiàn
   fēi
   jiàn
   。
   。
   ar
   rãn
   xiāng

   ,
   ,
   ar

   niàn
   shēn
   ,
   ,

   shì
   nǎi
   zhì
   cïng
   shēng
   zhì
   shēng
   ,
   ,
   tong

   xíng
   yǐng
   ,
   ,

   xiāng
   guāi

   shí
   fāng

   lái
   ,
   ,
   lián
   niàn
   zhîng
   shēng
   ,
   ,
   。
   。
   ruî

   táo
   shì
   ,
   ,
   suī


   wãi

   ruî


   ,
   ,   shí
   ,
   ,   shēng
   ,
   ,

   xiāng
   wãi
   yuǎn
   。
   。

   ruî
   zhîng
   shēng
   xīn
   ,
   ,


   niàn

   ,
   ,
   xiàn
   qián
   dāng
   lái
   ,
   ,

   dìng
   jiàn

   ,
   ,   yuǎn
   。
   。

   jiǎ
   fāng
   biàn
   便
   ,
   ,


   xīn
   kāi
   。
   。

   rǎn
   xiāng
   rãn
   ,
   ,
   shēn
   yǒu
   xiāng

   ,
   ,


   míng
   yuē
   xiāng
   guāng
   zhuāng
   yán
   。
   。

   běn
   yīn

   ,
   ,

   niàn

   xīn
   ,
   ,


   shēng
   rěn
   。
   。
   jīn


   jia
   ,
   ,
   shè
   niàn

   rãn
   ,
   ,
   guī

   jìng

   。
   。


   wan
   yuán
   tōng
   ,
   ,


   xu ǎn

   。
   。
   dōu
   shè
   liù
   gēn
   ,
   ,
   jìng
   niàn
   xiāng

   ,
   ,

   sān


   ,
   ,

   wãi


   。
   。

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站