<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   寶篋印陀羅尼咒簡(jiǎn)介

      寶篋印陀羅尼咒簡(jiǎn)介


    《寶篋印陀羅尼咒》,全稱(chēng)《一切如來(lái)心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼咒》。持誦寶篋印陀羅尼咒的威力,至大至剛、至陽(yáng)至正。持誦寶篋印陀羅尼咒非是凡夫有漏的根身可完全感知。讀誦寶篋印陀羅尼咒二十一遍,百病萬(wàn)惱一時(shí)消滅,壽命延長(cháng)福德無(wú)盡。要以持之以恒,以堅實(shí)心、至誠心持誦寶篋印陀羅尼咒。自有開(kāi)啟自性寶篋的一天。
    

      寶篋印陀羅尼咒注音


    那(na)莫(mo)悉(xi)怛(da)哩(li)野(ye)地(di)尾(wei)迦(jia)南(nan)
    
    薩(sa)婆(po)怛(da)他(ta)蘗(ye)多(duo)喃(nan)
    
    唵(weng)部(bu)尾(wei)婆(po)嚩(wa)娜(na)嚩(wa)唎(li)
    
    嚩(wa)者(zhe)梨(li)嚩(wa)者(zhe)[齒*來(lái)](zu)
    
    祖(zu)嚕(lu)祖(zu)嚕(lu)馱(tuo)羅(la)馱(tuo) 羅(la)
    
    薩(sa)嚩(wa)怛(da)他(ta)蘗(ye)多(duo)
    
    馱(tuo)覩(bu)馱(tuo)梨(li)缽(bo)娜(na)[牟*含](mai)
    
    婆(po) 嚩(wa) 底(di)惹(re)也(ye)嚩(wa)梨(li)
    
    畝(mu)怛(da)梨(li)薩(sa)磨(mo)羅(la)
    
    怛(da)他(ta)蘗(ye)多(duo)達(da)磨(mo)斫(zhuo)迦(jia)羅(la)
    
    缽(bo)羅(luo)靺(wa)栗(li)多(duo)娜(na)嚩(wa)日(ri)羅(luo)
    
    冐(bo)地(di)滿(mǎn)(man)拏(na)楞(leng)迦(jia)羅(la)楞(leng)訖(ki)哩(li)諦(di)
    
    薩(sa)嚩(wa)怛(da)他(ta)蘗(ye)多(duo)地(di)瑟(se)恥(chi)諦(di)
    
    冐(bo)馱(tuo)野(ye)冐(bo)馱(tuo)野(ye)
    
    冐(bo)地(di)冐(bo)地(di)沒(méi)(mu)[亭*夜](die) 沒(méi)(mu)[亭*夜](die)
    
    參(san)冐(bo)馱(tuo)儞(ni)參(sen)冐(bo)馱(tuo)野(ye)
    
    者(zhe)攞(la)者(zhe)攞(la)者(zhe)懶(lan)都(du)
    
    薩(sa)嚩(wa)嚩(wa)羅(la)拏(na)儞(ni)
    
    薩(sa)嚩(wa)播(bo)波(po)尾(wei)蘗(ye)諦(di)
    
    戶(hù)(hu)嚕(lu)戶(hù)(hu)嚕(lu)薩(sa)嚩(wa)戌(xu)迦(jia)弭(mi)蘗(ye)帝(di)
    
    薩(sa)嚩(wa)怛(da)他(ta)蘗(ye)多(duo) 訖(ki)哩(li)娜(na)野(ye)
    
    嚩(wa)日(ri)羅(la)抳(ni)三(san)婆(po)羅(la)三(san)婆(po)羅(la)
    
    薩(sa)嚩(wa)怛(dan)他(ta)蘗(ye)多(duo) 虞(yu) [口*皿](huo)野(ye)
    
    馱(tuo) 羅(la) 抳(ni)畝(mu)涅(nie)梨(li)
    
    羅(la)沒(méi)(mu)悌(ti)蘇(su)沒(méi)(mu)悌(ti) 薩(sa)嚩(wa)怛(da)他(ta)蘗(ye)多(duo)
    
    地(di)瑟(se)恥(chi)多(duo)馱(tuo)覩(du)蘗(ye)陛(bi)娑(suo)嚩(wa)賀(he)
    
    三(san)摩(mo)耶(ya)地(di)瑟(se)恥(chi)帝(di)娑(suo)嚩(wa)訶(he)
    
    薩(sa)嚩(wa)怛(da)他(ta)蘗(ye)多(duo)訖(ki)哩(li)娜(na)野(ye)
    
    馱(tuo)覩(du)畝(mu)捺(na)犁(li)
    
    娑(suo)嚩(wa)訶(he)蘇(su)缽(bo)羅(luo)底(di)瑟(se)恥(chi)
    
    多(duo)薩(sa)覩(du)閉(bi)
    
    怛(dan)他(ta)蘗(ye)多(duo)地(di)瑟(se)恥(chi)帝(di)
    
    戶(hù)(hu)嚕(lu)戶(hù)(hu)嚕(lu)吽(hong)吽(hong)娑(suo)嚩(wa)訶(he)
    
    唵(weng)薩(sa)嚩(wa)怛(da)他(ta)蘗(ye)多(duo)塢(wu)瑟(se)抳(ni)沙(sha)
    
    馱(tuo)覩(du)畝(mu)捺(na)羅(la)尼(ni)薩(sa)嚩(wa)
    
    怛(da)他(ta)蘗(ye)單(dan)娑(suo)馱(tuo)覩(du)尾(wei)部(bu)使(shi)多(duo)
    
    地(di)瑟(se)恥(chi)帝(di)
    
    吽(hong)吽(hong)娑(suo)嚩(wa)訶(he)

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站