<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   文殊菩薩心咒簡(jiǎn)介

      文殊菩薩心咒簡(jiǎn)介


    文殊菩薩,即文殊師利或曼殊室利,佛教四大菩薩之一,釋迦牟尼佛的左脅侍菩薩,代表聰明智慧。因德才超群,居菩薩之首,故稱(chēng)法王子。文殊菩薩的名字意譯為“妙吉祥”;Ma?ju 文殊或曼殊,意為美妙、雅致、可愛(ài),師利或室利,意為吉祥、美觀(guān)、莊嚴,是除觀(guān)世音菩薩外最受尊崇的大菩薩。文殊菩薩在道教中稱(chēng)文殊廣法天尊。
    
    文殊菩薩的形象,通常是手持慧劍,騎乘獅子比喻以智慧利劍斬斷煩惱,以獅吼威風(fēng)震懾魔怨。
    
    文殊菩薩形象多變,依照其形象,可分為一字、五字、六字、八字文殊,其中最常見(jiàn)的是五髻文殊。五髻文殊是因頭頂綁了五個(gè)髻而得名,這五髻代表的是五種智慧。一般右手握「智慧劍」,左手持的蓮花上放置「般若經(jīng)」。智慧之利劍表示能斬斷種種愚癡,智慧犀利如劍;青蓮花則代表純潔無(wú)染,花上放有般若經(jīng),作為智慧與慈悲的象征。菩薩亦常乘坐獅子座騎,表示智慧威猛無(wú)比;或以蓮花為臺座,代表清凈無(wú)染;或駕乘金色孔雀,比喻飛揚自在。

      文殊菩薩心咒功德利益


    “文殊菩薩心咒”是佛菩薩的秘密藏中自然流露出的語(yǔ)言,當持誦者念誦真言時(shí),就會(huì )得到佛菩薩的加持和相應,而感召不可思議的力量。

    據《金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經(jīng)》,持誦“文殊智慧咒”的主要功德為:罪障消滅,獲無(wú)盡辯才,所求世間、出世間事悉得成就,離諸苦惱,五無(wú)間等一切罪障永盡無(wú)余,證悟一切諸三昧門(mén),獲大聞持,成阿耨多羅三藐三菩提等等。

    同經(jīng)又說(shuō):“念誦數滿(mǎn)五十萬(wàn)遍,即獲無(wú)盡辯才,如文殊師利菩薩等無(wú)有異。飛騰虛空,所求世間出世間事,悉得成就。又念誦數滿(mǎn)一俱胝遍,離諸苦惱。滿(mǎn)二俱胝遍,五無(wú)間等一切罪障永盡無(wú)余。三俱胝遍,證悟一切諸三昧門(mén)。四俱胝遍獲大聞持。五俱胝遍成阿耨多羅三藐三菩提。”所謂般若波羅蜜多成就,即智慧成就。難怪一般佛教徒會(huì )認為持誦“文殊咒”可令人獲得智慧成就,且持此一咒就包含一切如來(lái)所說(shuō)法。

    1、罪障消滅,獲無(wú)盡辯才,所求世間,出世間事悉得成就,令眾生智慧成就。

    2、受持此陀羅尼者,即入如來(lái)一切法平等,一切文字亦皆平等,速得成就摩訶般若。才誦一遍,如持一切八萬(wàn)四千修多羅藏。

    3、若能一心獨處閑靜,梵書(shū)五字輪壇,依法念誦滿(mǎn)一月已,文殊菩薩即現其身,或于空中演說(shuō)法要。是時(shí)行者宿命智,辯才無(wú)礙,神足自在,勝愿成就,福智具足,速能皆證如來(lái)法身。但心信受,經(jīng)十六生,決成正覺(jué)。

    4、或于絹素如前畫(huà)像,滿(mǎn)五十萬(wàn)遍亦得成就,或以香泥涂舍利塔,梵寫(xiě)五字,旋遶念誦五十萬(wàn)遍,曼殊室利現其人前而為說(shuō)法,常得諸佛及執金剛菩薩之所護念,一切勝愿皆悉具足。

    5、若人才誦一遍,如誦八萬(wàn)四千十二圍陀藏經(jīng);若誦兩遍,文殊師利普賢隨逐,四眾圍繞加被,是慈無(wú)畏護法善神在其人前。

    6、若誦一遍,能除行人一切苦難。若誦兩遍,除滅億劫生死重罪。若誦三遍三昧現前,若誦四遍,總持不忘。若誦五遍,速成無(wú)上菩提。

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站