<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   清心普善咒全文

   清心普善咒全文

    《普庵咒》,出自《禪門(mén)日誦》,是佛教咒語(yǔ),也是中國古琴著(zhù)名曲目。《普庵咒》是由許多單音參差組合,構成一個(gè)自然的旋律,猶如天地人相互交融,令人自然進(jìn)入清凈空 的境界,并能與普庵禪師有求必應的菩薩精神感應道交,念誦起來(lái)非常靈驗。 此咒可普安十方、驅除蟲(chóng)蟻、蚊蚋不生、消災解厄、鎮煞安胎、驅邪除穢、逢兇化吉。常予持誦可令風(fēng)調雨順、五谷豐登、六畜繁殖、萬(wàn)事如意。

    清心普善咒全文經(jīng)文 (注音版

    南無(wú)佛馱耶.

    南無(wú)達摩耶.

    南無(wú)僧伽耶.

    南無(wú)本師釋迦牟尼佛.

    南無(wú)大悲觀(guān)世音菩薩

    南無(wú)普庵祖師菩薩.

    南無(wú)百萬(wàn)火首金剛王菩薩

    唵 迦迦迦研界.遮遮遮神惹.

    吒吒吒怛那.多多多檀那.

    波波波梵摩.摩梵波波波.

    那檀多多多.那怛吒吒吒.

    惹神遮遮遮 界研迦迦迦.

    迦迦迦研界

    迦迦雞雞俱俱雞.

    俱雞俱.兼喬雞.喬雞兼.

    界研迦迦迦.迦迦迦研界

    遮遮支支朱朱支.

    朱支朱.占昭支.昭支占.

    惹神遮遮遮.遮遮遮神惹

    吒吒知知都都知.

    都知都.擔多知.多知擔.

    那怛吒吒吒.吒吒吒怛那

    多多諦諦多多諦.

    多諦多.談多諦.多諦談.

    那檀多多多.多多多檀那

    波波悲悲波波悲.

    波悲波.梵波悲.波悲梵.

    摩梵波波波.波波波梵摩

    摩梵波波波.那檀多多多.

    那怛吒吒吒.惹神遮遮遮

    界研迦迦迦.迦迦迦研界

    迦迦雞雞俱俱雞喬兼.兼兼兼兼兼.

    驗堯倪.堯倪驗

    界研迦迦迦.迦迦迦研界

    遮遮支支朱朱支昭占.占占占占占.

    驗堯倪.堯倪驗

    惹神遮遮遮.遮遮遮神惹

    吒吒知知都都知多擔.擔擔擔擔擔.

    喃那呢.那呢喃

    那怛吒吒吒.吒吒吒怛那

    多多諦諦多多諦多談.談?wù)務(wù)務(wù)務(wù)?

    喃那呢.那呢喃

    那檀多多多.多多多檀那

    波波悲悲波波悲波梵.梵梵梵梵梵.

    梵摩迷.摩迷梵

    摩梵波波波.波波波梵摩

    摩梵波波波.那檀多多多.

    那怛吒吒吒.惹神遮遮遮

    界研迦迦迦.迦迦迦研界

    迦迦雞雞俱俱耶.喻喻喻喻喻喻喻喻喻.

    界研迦迦迦.迦迦迦研界

    遮遮支支朱朱耶.喻喻喻喻喻喻喻喻喻.

    惹神遮遮遮.遮遮遮神惹

    吒吒知知都都耶.奴奴奴奴奴奴奴奴奴.

    那怛吒吒吒.吒吒吒怛那

    多多諦諦多多耶.奴奴奴奴奴奴奴奴奴.

    那檀多多多.多多多檀那

    波波悲悲波波耶.母母母母母母母母母.

    摩梵波波波.波波波梵摩

    摩梵波波波.那檀多多多.

    那怛吒吒吒.惹神遮遮遮

    界研迦迦迦.迦迦迦研界

    唵 波多咤 遮迦耶 夜蘭阿 阿瑟咤 薩海咤 呼嚧呼嚧咤 遮迦耶 娑婆訶

    無(wú)數天龍八部 百萬(wàn)火首金剛 咋日方隅 今朝佛地 普庵到此 百無(wú)禁忌

    南無(wú)普庵祖師菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站