<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   十小咒

   佛教中的十小咒主要由釋迦摩尼佛、觀世音菩薩、藥師佛等佛菩薩所說。十小咒分為:“如意寶輪王陀羅尼、消災吉祥神咒、功德寶山神咒、準提神咒 、圣無量壽決定光明王陀羅尼 、藥師灌頂真言 、觀音靈感真言、七佛滅罪真言 、往生咒、大吉祥天女咒 ”。咒語凝聚了十方三世眾佛菩薩的很多功德能量,念...[詳情]

   當前位置:華人佛教 > 佛咒大全 > 十小咒 >

   十小咒注音

   \

   1、如意寶輪王陀羅尼

   nan
   mo
   fo
   tuo
   ye
   nan
   mo
   da
   mo
   ye

   nan
   mo
   seng
   qie
   ye

   nan
   mo
   guan
   zi
   zai
   pu
   sa
   mo
   he
   sa

   ju
   da
   bei
   xin
   zhe
   da
   zhi
   tuo

   ong
   zhuo
   jie
   la
   fa
   di

   zhen
   duo
   mo
   ni
   mo
   he
   bo
   deng
   mi

   lu
   lu
   lu
   lu
   di
   se
   zha
   shuo
   la
   a
   jie
   li

   sha
   ye
   hong
   po
   suo
   he
   ong
   bo
   ta
   mo

   zhen
   duo
   mo
   ni
   shuo
   la
   hong

   ong

   la
   tuo
   bo
   dan
   mi
   hong

   2、消災吉祥神咒

   na
   mo
   san
   man
   滿
   duo
   mu
   tuo
   nan
   a
   bo
   la
   di

   he
   duo
   she
   suo
   nang
   nan
   da
   zhi
   tuo

   ong
   qie
   qie
   qie
   xi
   qie
   xi
   hong
   hong

   ru
   wa
   la
   ru
   wa
   la
   bo
   la
   ru
   wa
   la

   bo
   la
   ru
   wa
   la
   di
   se
   cha
   di
   se
   cha

   se
   zhi
   li
   se
   zhi
   li
   suo
   po
   zha
   suo
   po
   zha

   shan
   di
   jia
   shi
   li
   ye
   suo
   wa
   he

   3、功德寶山神咒

   nan
   mo
   fo
   tuo
   ye
   nan
   mo
   da
   mo
   ye

   nan
   mo
   seng
   qie
   ye
   ong
   xi
   di
   hu
   lu
   lu

   xi
   du
   lu
   zhi
   li
   bo
   ji
   li
   po

   xi
   da
   li
   bu
   lu
   li
   suo
   wa
   he

   4、準提神咒

   ji
   shou
   gui
   yi
   su
   xi
   di

   dou
   mian
   ding
   li
   qi
   ju
   zhi

   wo
   jin
   cheng
   zang
   da
   zhun
   ti

   wei
   yuan
   ci
   bei
   chui
   jia
   hu

   nan
   mo
   sa
   duo
   nan
   san
   miao
   san
   pu
   tuo

   ju
   zhi
   nan
   da
   zhi
   tuo
   ong

   zhe
   li
   zhu
   li
   zhun
   ti
   suo
   po
   he

   5、圣無量壽決定光明王陀羅尼

   ong
   na
   mo
   ba
   ge
   wa
   di

   a
   ba
   la
   mi
   ta
   a
   you
   li
   a
   na

   su
   bi
   ni
   shi
   zhi
   ta

   die
   zuo
   la
   zai
   ye

   da
   ta
   ge
   da
   ye

   a
   la
   he
   di

   san
   yao
   san
   bu
   da
   ye
   da
   ni
   ye
   ta

   ong
   sa
   li
   ba
   sang
   si
   ge
   li

   ba
   li
   shu
   ta
   da
   la
   ma
   di

   ge
   ge
   na
   sang
   ma
   wu
   ge
   di

   suo
   ba
   wa
   bi
   shu
   di

   ma
   he
   na
   ye
   ba
   li
   wa
   li
   suo
   he

   6、藥師灌頂真言

   nan
   mo
   bo
   qie
   fa
   di
   pi
   sha
   she

   ju
   lu
   pi
   liu
   li
   bo
   la
   po

   he
   la
   she
   ye
   da
   tuo
   jie
   duo
   ye

   a
   la
   he
   di
   san
   miao
   san
   bo
   tuo
   ye

   da
   zhi
   tuo
   ong
   pi
   sha
   shi

   pi
   sha
   shi
   pi
   sha
   she

   san
   mo
   jie
   di
   suo
   he

   7、觀音靈感真言(夢授咒)

   ong
   ma
   ni
   ba
   mi
   hong

   ma
   ge
   ni
   ya
   na
   ji
   du
   te
   ba
   da

   ji
   te
   xie
   na
   wei
   da
   li
   ge

   sa
   er
   wo
   er
   ta
   pu
   li
   xi
   ta
   ge

   na
   bu
   la
   na
   na
   pu
   li

   diu
   te
   ban
   na
   nai
   ma
   lu
   ji

   shuo
   la
   ye
   suo
   he

   8、七佛滅罪真言

   li
   po
   li
   po
   di
   qiu
   he
   qiu
   he
   di

   tuo
   luo
   ni
   di
   ni
   he
   la
   di

   pi
   li
   ni
   di
   mo
   he
   qie
   di

   zhen
   ling
   qian
   di
   suo
   po
   he

   9、往生咒(拔一切業障根本得生凈土陀羅尼)

   nan
   mo
   a
   mi
   duo
   po
   ye

   duo
   tuo
   qie
   duo
   ye

   duo
   di
   ye
   tuo
   a
   mi
   li
   du
   po
   pi

   a
   mi
   li
   duo
   xi
   dan
   po
   pi

   a
   mi
   li
   duo
   pi
   jia
   lan
   di

   a
   mi
   li
   duo
   pi
   jia
   lan
   duo

   qie
   mi
   ni
   qie
   qie
   na

   zhi
   duo
   jia
   li
   suo
   po
   he

   10、大吉祥天女咒

   nan
   mo
   fo
   tuo
   na
   mo
   da
   mo

   nan
   mo
   seng
   qie
   nan
   mo
   shi
   li

   mo
   he
   ti
   bi
   ye
   da
   ni
   ye
   tuo

   bo
   li
   fu
   lou
   nuo
   zhe
   li
   san
   man
   tuo

   da
   she
   ni
   mo
   he
   pi
   he
   luo
   qie
   di

   san
   man
   tuo
   pi
   ni
   qie
   di

   mo
   he
   jia
   li
   ye

   bo
   mi
   bo
   la
   bo
   mi
   sa
   li
   wa
   li
   tuo

   san
   man
   tuo
   xiu
   bo
   li
   di
   fu
   li
   nuo

   a
   li
   nuo
   da
   mo
   di
   mo
   he
   pi
   gu
   bi
   di

   mo
   he
   mi
   le
   di
   lou
   bo
   seng
   qi
   di

   xi
   di
   xi
   seng
   qi
   xi
   di
   san
   man
   tuo

   a
   tuo
   a
   nou
   [少/免]
   po
   luo
   ni

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站