<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   文殊菩薩心咒全文

   \

    文殊菩薩心咒嗡(ong)阿(a)喇(la)巴(ba)札(zha)那(na)諦(di)

    持誦文殊五字咒(文殊菩薩心咒、亦稱(chēng)文殊智慧咒)的主要功德,據佛經(jīng)記載為:

    1.罪障消滅,獲無(wú)盡辯才,所求世間,出世間事悉得成就,令眾生智慧成就。

    2.若善男子善女人,有能受持此陀羅尼者,即入如來(lái)一切法平等,一切文字亦皆平等,速得成就摩訶般若。才誦一遍,如持一切八萬(wàn)四千修多羅藏。

    3.若能一心獨處閑靜,梵書(shū)五字輪壇,依法念誦滿(mǎn)一月已,文殊菩薩即現其身,或于空中演說(shuō)法要。是時(shí)行者宿命智,辯才無(wú)礙,神足自在,勝愿成就,福智具足,速能皆證如來(lái)法身。但心信受,經(jīng)十六生,決成正覺(jué)。

    4.或于絹素如前畫(huà)像,滿(mǎn)五十萬(wàn)遍亦得成就,或以香泥涂舍利塔,梵寫(xiě)五字旋遶念誦五十萬(wàn)遍,曼殊室利現其人前而為說(shuō)法,常得諸佛及執金剛菩薩之所護念,一切勝愿皆悉具足。

    5.若人才誦一遍,如誦八萬(wàn)四千十二圍陀藏經(jīng),若誦兩遍,文殊師利普賢隨逐,四眾圍繞加被,是慈無(wú)畏護法善神在其人前。

    6.若誦一遍,能除行人一切苦難。若誦兩遍,除滅億劫生死重罪。若誦三遍三昧現前,若誦四遍,總持不忘。若誦五遍,速成無(wú)上菩提。

    7.有恐怖處當須攝心,念誦此咒即得除怖。

    8.若欲臥時(shí),當誦此咒一百八遍,即得好夢(mèng),善知吉兇。

    9.若人或患瘧病,持此咒者,視患瘧人面,持誦此咒一千八遍,其患即除。

    10.若欲入陣,當取牛黃書(shū)寫(xiě)此咒帶于身上,一切刀仗,弓箭(等)不能為害。

    11.若入陣時(shí),畫(huà)文殊師利童子像,安于象馬上。當于三軍前,先頭而行,引諸軍眾,彼兇愚賊自然退散。畫(huà)像之法須作童子相貌,乘騎金色孔雀。

    12.若有一切眾生見(jiàn)畫(huà)像者,所有四重,五逆等罪悉得消滅,常得面睹文殊圣者童子親為教授,即得究竟解脫乃至佛果,于其中間不被三界煩惱,癡心相應。

    13.是故勸念一切有情,行住坐臥當須念咒憶持不忘,時(shí)時(shí)每誦一百八遍勿令斷絕,常得一切眾生見(jiàn)者皆來(lái)歸伏,惡人自當退散。

    14.若能每日三時(shí)念誦各一百八遍,所作稱(chēng)意,所求諸愿悉得隨心,一切皆得圓滿(mǎn)具足,得大富貴,所游無(wú)障,自在恣情受諸快樂(lè )。

    15.設臨命終,即得圣者文殊師利童子親現靈儀,為說(shuō)大乘深妙法藏,聞法心大歡喜,即得普門(mén)三昧。得此三昧已,于煩惱生死當永隔別,即與文殊圣者及大菩薩同為眷屬,位階三地,進(jìn)修不退。住文殊圣者之位,同得佛智慧,三摩地門(mén)。

    16.若有比丘,比丘尼,善男子,善女人,依法受持,讀誦書(shū)寫(xiě)修行,現世成就一切吉祥,諸事圓滿(mǎn),壽命長(cháng)遠,眾人愛(ài)敬,生珍重心。

    17.命終之后得生天上受樂(lè )無(wú)量,或生王宮處尊重位,受富快樂(lè )身無(wú)病苦,得宿命智薄貪恚癡,善知因果寶重佛法。雖紹貴位心無(wú)憍慢,宿因力強習讀大乘,愍念一切心,無(wú)勝負心,常利有情。

    18.若生于諸人中,貴豪英俊,宣言辯利,人所愛(ài)樂(lè ),壽命長(cháng)遠,中無(wú)災橫,所于求愿,事與心規者,無(wú)人違信。

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站