<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>

   藥師咒

   藥師咒來(lái)自(唐三藏法師義凈奉詔譯)的《藥師琉璃光七佛本愿功德經(jīng)》。藥師琉璃光如來(lái),是東方凈土凈琉璃世界的教主。藥師法注重利益現實(shí)人間,故特別契合當今時(shí)代的眾生。持藥師咒是易行的藥師法門(mén),若能至心修持,不僅有消災(免除疾病、橫逆、貧困等之苦)延壽滿(mǎn)愿的利益,還有促使眾生早成佛...[詳情]

   當前位置:華人佛教 > 佛咒大全 > 藥師咒 >

   藥師咒是什么意思

   \

   藥師咒是什么意思

    藥師咒來(lái)自《藥師琉璃光如來(lái)本愿功德經(jīng)》。藥師琉璃光如來(lái),是東方凈土凈琉璃世界的教主。藥師法注重利益現實(shí)人間,故特別契合當今時(shí)代的眾生。持藥師咒是易行的藥師法門(mén),若能至心修持,不僅有消災(免除疾病、橫逆、貧困等之苦)延壽滿(mǎn)愿的利益,還有促使眾生早成佛道的功德。

    藥師佛心咒雅陀 嗡 貝堪則 貝堪則 瑪哈貝堪則 喇雜薩目(兒) 嘎喋梭哈

    此咒有大威德,若能念誦藥師真言,即可消除病苦,延年益壽。如言:“曼殊師利!若見(jiàn)男子女人有病苦者,應當一心,為彼病人,常清凈澡漱,或食,或藥,或無(wú)蟲(chóng)水。咒一百遍,與彼服食,所有病苦悉皆消滅。若有所求,志心念誦,皆得如是,無(wú)病延年。命終之后,生彼世界,得不退轉,乃至菩提”。此言于此真言若自誦,若教人誦,皆得消災獲福者也。

    “藥師灌頂真言”治理眾生,使得消災免難、去病卻苦。修持讀頌能拔一切業(yè)障、護持身心安康、得無(wú)量;。

    由于藥師如來(lái)的弘深誓愿,無(wú)盡功德,一方面促使眾生早成佛道,另一方面也能滿(mǎn)足眾生現世的安樂(lè )和福報。清朝的玉琳國師一讀《藥師經(jīng)》,便額手失聲,愿人人入如來(lái)的愿海。國師的《藥師經(jīng)》題語(yǔ)說(shuō):“予見(jiàn)世人順境淪溺者不一,富貴可畏甚于貧賤。今此如來(lái),使人所求如愿,遂從此永不退道,直至菩提。則欲于王臣長(cháng)者,一切人中,作同事攝,不乘如來(lái)愿航,何從濟乎?”

    又說(shuō):“若于現前富貴功名,未能志清,男女飲食之欲,未知深厭,則于往生法門(mén),未易生信。即信矣,身修凈土,而心戀娑婆,果何益乎?則求其不離欲鉤,而成佛智,處于順境,不致淪胥者,固無(wú)如修持藥師愿海者之殊勝難思也。若能信行,久久不懈,知不獨富貴功名,轉女成男,難危迪吉,如如意珠,隨愿成就。即得于一切成就處,直至菩提,永不退轉,何幸如之!人間亦有揚州鶴,但泛如來(lái)功德船。”

   精彩推薦
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站