<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>
   當前位置:華人佛教 > 佛教名詞 >

   【禪語(yǔ)】佛家禪語(yǔ)、佛教經(jīng)典禪語(yǔ)大全

   【禪語(yǔ)】佛家禪語(yǔ)、佛教經(jīng)典禪語(yǔ)大全

   禪語(yǔ)佛教解釋?zhuān)?/h2>

    禪語(yǔ)主要指從佛門(mén)中傳出的精華語(yǔ)句,話(huà)語(yǔ)平樸,含意深遠,對人生思想等方面有著(zhù)精神食糧的作用。由于禪語(yǔ)的文雅和雋永,常在文學(xué)藝術(shù)作品中得到應用。

   禪語(yǔ)解釋

    禪語(yǔ)指禪話(huà)。

    “蟬”,音即“禪”,意即“知了”,知行明止,了卻煩惱。

    “蟬”是一種認識,自度法師語(yǔ):“知來(lái)去即明幸?鞓(lè ),了舍得方成究竟永恒”。

    “蟬”是一種境界,唐虞世南詩(shī)《蟬》:“垂綏飲清露,流響出疏桐。居高聲自遠,非是藉秋風(fēng)。”

   佛教經(jīng)典禪語(yǔ)

    經(jīng)典一:一切皆為虛幻。

    經(jīng)典二:不可說(shuō)。

    經(jīng)典三:色即是空,空即是色。

    經(jīng)典四:人生在世如身處荊棘之中,心不動(dòng),人不妄動(dòng),不動(dòng)則不傷;如心動(dòng)則人妄動(dòng),傷其身痛其骨,于是體會(huì )到世間諸般痛苦。

    經(jīng)典五:一花一世界,一葉一菩提。

    經(jīng)典六:前生五百次的回眸,才換得今生的一次擦肩而過(guò)。

    經(jīng)典七:大悲無(wú)淚,大悟無(wú)言,大笑無(wú)聲。

    經(jīng)典八:苦海無(wú)邊,回頭是岸。放下屠刀,立地成佛。

    經(jīng)典九:菩提本無(wú)樹(shù),明鏡亦非臺,本來(lái)無(wú)一物,何處染塵埃。

    經(jīng)典十:我不入地獄,誰(shuí)入地獄。

   佛家經(jīng)典禪語(yǔ)

    經(jīng)典一、平常心是道。

    經(jīng)典二、眾生皆平等。

    經(jīng)典三、人非草木,孰能無(wú)情。

    經(jīng)典四、君子能忍,必成大器。

    經(jīng)典五、無(wú)色無(wú)相,無(wú)嗔無(wú)狂。

    經(jīng)典六、心動(dòng)則物動(dòng),心靜則物靜。

    經(jīng)典七、凡事太盡,緣分勢必早盡。

    經(jīng)典八、救人一命,勝造七級浮屠。

    經(jīng)典九、有業(yè)必有相,相亂人心,如何?

    經(jīng)典十、風(fēng)亦不動(dòng),樹(shù)亦不動(dòng),乃汝心動(dòng)也。

    經(jīng)典十一、一念愚即般若絕,一念智即般若生。

    經(jīng)典十二、種如是因,收如是果,一切唯心造。

    經(jīng)典十三、愛(ài)別離,怨憎會(huì ),撒手西歸,全無(wú)是類(lèi)。不過(guò)是滿(mǎn)眼空花,一片虛幻。

    經(jīng)典十四、命由己造,相由心生,世間萬(wàn)物皆是化相,心不動(dòng),萬(wàn)物皆不動(dòng),心不變,萬(wàn)物皆不變。

    經(jīng)典十五、坐亦禪,行亦禪,一花一世界,一葉一如來(lái),春來(lái)花自青,秋至葉飄零,無(wú)窮般若心自在,語(yǔ)默動(dòng)靜體自然。

   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站