<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>
   當前位置:華人佛教 > 佛教名詞 >

   【六度】什么是六度?佛教六度是什么?

   【六度】什么是六度?佛教六度是什么?

   六度佛教解釋?zhuān)?/h2>

     六度,佛教教義。又譯事究竟、到彼岸、度無(wú)極,簡(jiǎn)譯為度;音譯波羅蜜、波羅蜜多;梵漢并譯六波羅蜜(多)。度即渡之意。六度是指菩薩所修的六種法門(mén),即布施、持戒、忍辱、精進(jìn)、禪定、般若智慧。菩薩所修的六種法門(mén),可以自度度他、;雙修、三學(xué)具足。

   1.布施(檀波羅蜜或檀那波羅蜜):

    有財施、法施和無(wú)畏施三種。謂菩薩由修布施,能對治慳吝貪愛(ài)煩惱,能施與眾生利樂(lè )?匆(jiàn)一切人生受苦,心生慈悲,以“人溺己溺,人饑己饑”精神,布施所能,使苦人得樂(lè ),迷者受益,布施分為三種:

    1.財布施——布施以金錢(qián)、物品去幫助窮苦者,改善他們的生活,或出資捐款印刷各種善書(shū),經(jīng)典勸化度人,以改善眾生的心性。

    2.無(wú)畏施——凡對痛苦的人,用溫暖愛(ài)心加以安慰,遇人困難,施于援手解難,使受苦受難者心中得到平安,沒(méi)有恐怖感。如對寺廟佛堂等,獻出勞力清掃維護;或對毀謗正法者,能以無(wú)畏精神伸張真理感化之。

    3.法布施——以自己所學(xué),領(lǐng)悟的佛法真理,向世人宣說(shuō),使眾生同沾法雨,轉迷成悟。

   2.持戒(尸波羅蜜或尸羅波羅蜜):

    包括出家、在家、大乘、小乘一切戒法和善法,謂菩薩由修一切戒法和善法,能斷身口意一切惡業(yè)。

    持戒——嚴守戒律,始能塑出端莊法相,持戒才能使身口意清凈,不犯惡業(yè)。當守五戒:不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語(yǔ)、不飲酒。其它奢華歌舞,令人目迷神亂,香煙等亦當禁戒,以維身心清靜。

   3.忍辱(羼提波羅蜜):

    謂菩薩由修忍辱,能忍受一切有情罵辱擊打及外界一切寒熱饑渴等之大行,無(wú)論業(yè)障魔障,即能斷除瞋恚煩惱。

    忍辱——修道途中,阻礙必多,遇挫折毀謗,不怨不怒,由忍化恕,心自安之,外忍饑寒,內忍七情六欲,如此道志不餒,不畏困難,學(xué)道度人必能成之。

   4.精進(jìn)(毗梨耶波羅蜜):

    謂菩薩精勵身心,精修一切大行,能對治懈怠,成就一切善法。

    精進(jìn)——佛海無(wú)邊,道海高遠,學(xué)無(wú)止境,真理研習不可停頓。若有過(guò)失,遇人指點(diǎn),立即改正;凡對眾生有利益工作,當仁不讓?zhuān)M力去做,精進(jìn)不怠,彼岸自達。

   5.禪定(禪波羅蜜、禪度波羅蜜或禪那波羅蜜):

    止觀(guān)雙運名禪,亦名靜慮、三昧、三摩地、定。謂思維真理,定止散亂,心一境性,調伏眼耳等諸根,會(huì )趣寂靜妙境。有四禪、八定及一切三昧等。

    禪定——要修煉成佛,必需寂靜其心,以免散亂。要普度眾生,精神須有特別訓練,所以禪定才能生智慧,遇事才能有定力。

   6.智慧(般若波羅蜜):

    謂通達諸法體性本空之智。及斷除煩惱證得真性之慧,能對治愚癡無(wú)知(無(wú)明)。

    智慧——修行者之心性當具有最高的智慧。博覽群經(jīng)、遠大學(xué)識、歷練世故,可以辯才無(wú)礙,圓通萬(wàn)事,度化眾生自然方便,修行者本身亦可避免墮落魔障之中。

   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站