<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>
   當前位置:華人佛教 > 佛教名詞 >

   【攀緣】是什么意思?什么叫做攀緣?

   【攀緣】是什么意思?什么叫做攀緣?

   何為攀緣?佛教中攀緣的意思

    攀緣,是指凡夫的心隨著(zhù)外境而轉。也就是人的心、念頭經(jīng)常向外看、向外在想,跟外界來(lái)接觸,對外界關(guān)心,也可以說(shuō)對外界有所追求,因為自己心不知放在那里,心不能安,我們經(jīng)常在無(wú)聊的時(shí)候不知道怎么辦,那就是看看報紙,看看電視,讀讀小說(shuō),聽(tīng)聽(tīng)音樂(lè ),或者找人打幾圈麻將,或者找人天南地北的聊天,在一起發(fā)發(fā)牢騷,吐吐苦水,這一些都叫做攀緣。

    因為心不知道怎么辦,心沒(méi)有事的時(shí)候,好像很空虛,很寂寞,因為這樣子自己失落了自己,不愿意把自己失落掉,希望把自己拉住它,拉住不知道怎么拉法,保有自己也不知道怎么保有法,只能夠依著(zhù)浮木,就是抓這一樣,抓那一樣,好像一個(gè)人掉到海里面,四顧茫茫不知道怎么辦的時(shí)候看到一個(gè)東西,草也好,木頭也好,在旁邊就抓起來(lái)。抓住它是不是能救命不知道,反正是抓了總比不抓好。這個(gè)就是一種攀緣心的原因。

   各辭典對“攀緣”的解釋

    《佛學(xué)常見(jiàn)辭匯》:是心意不定,隨著(zhù)外境而轉的意思。凡夫之心,時(shí)常攀緣外境,隨著(zhù)外境而轉,沒(méi)有一刻的寧靜;有道之士,放下萬(wàn)緣,凡事隨緣而不攀緣,其心不取于相,如如不動(dòng)。

    《佛學(xué)大辭典》:(術(shù)語(yǔ))心不獨起,必有所對之境,攀緣于彼而起。恰如老人之攀杖而起,謂之攀緣。又心忽彼忽此,馳回外界之事物,如猿攀木枝,忽在彼處,忽在此處,謂之攀緣。常略之以緣之一字而說(shuō)之。心為能緣,境為所緣,心涉于境,謂之緣。楞伽經(jīng)一曰:“法佛者離攀緣,攀緣離一切所作根量相滅。”楞嚴經(jīng)一曰:“諸眾生以攀緣為自性。”維摩經(jīng)問(wèn)疾品曰:“何謂病本,謂有攀緣?(中略)云何斷攀緣?以無(wú)所得,若無(wú)所得則無(wú)攀緣。”

    《佛光大辭典》:攀緣,梵語(yǔ)(a^lambana)攀取緣慮之意。指心執著(zhù)于某一對象之作用。眾生之妄想緣取三界諸法,此乃一切煩惱之根源。蓋凡夫之人,妄想微動(dòng)即攀緣諸法;妄想既有所攀緣,則善惡已分;善惡既分,則憎愛(ài)并熾;由是,內煩眾結,外生萬(wàn)疾;此皆攀緣作用所致者。

   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站