<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>
   當前位置:華人佛教 > 佛教名詞 >

   【三界】是指哪三界?佛教中的“三界”如何解釋?

   【三界】是指哪三界?佛教中的“三界”如何解釋?

   三界佛教解釋)

    三界(梵語:trayo dhātava? ,巴利語:tisso dhātuyo)指眾生所居之欲界、色界、無色界。此乃迷妄之有情,在生滅變化中流轉,依其境界所三個層次;又稱作三有生死,或單稱三有。

    因三界迷苦如大海之無邊際,故又稱苦界、苦海。在佛教術語中指眾生所居之欲界、色界、無色界或指斷界、離界、滅界等三種無為解脫之道。在薩滿教術語中則指宇宙上、中、下三界。

   三界的多種解釋

    解釋一

    (1) 欲界(梵kāma -dhātu),為地獄、餓鬼、畜牲、修羅、人間及六欲天之總稱。此界中眾生貪于食、色、眠等諸欲。

    (2) 色界(梵rūpa -dhātu),色為變礙之義或示現之義,乃遠離欲界淫、食二欲,而仍具有清凈色質等有情所居之世界。此界在欲界之上,無有欲染,亦無女形,其眾生皆由化生;其宮殿高大,系由色之化生,一切均殊妙精好。以其尚有色質,故稱色界。此界依禪定之深淺粗妙而分四級,從初禪梵天,終至阿迦膩吒天,凡有十八天。

    (3) 無色界(梵arūpa -dhātu),唯有受、想、行、識四心,而無物質之有情所住之世界。此界無一物質之物,亦無身體、宮殿、國土,唯以心識住于深妙之禪定,故稱無色界。此界在色界之上,共有四天(空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天),又稱四無色、四空處。

    此三界之果報雖有優劣、苦樂等差別,但屬迷界,系眾生生死輪回之趣,故為圣者所厭棄!法華經·譬喻品》(大九·一四下):‘三界無安,猶如火宅;眾苦充滿,甚可怖畏。’又《化城喻品》(大九·二四下):‘能于三界獄,勉出諸眾生。’即勸三界諸有情莫以三界為安,當勤求解脫。[南本大般涅盤經卷十三、俱舍論卷八、品類足論卷五、大毗婆沙論卷七十五、瑜伽師地論卷四、大智度論卷二十一、華嚴經孔目章卷二]

    解釋二

    指斷界、離界、滅界等三種無為解脫之對治道。(一)斷界,即斷除九結(九種煩惱)中除貪以外之其余八種煩惱,或斷除無明結。(二)離界,謂斷離貪煩惱或斷除愛結。(三)滅界,謂斷滅有漏善及諸有為、無覆無記等煩惱。即除九種煩惱外之其余有漏法。大毗婆沙論卷二十九(大二七·一四八中):‘一切行斷,故名斷界;一切行離,故名離界;一切行滅,故名滅界。’[順正理論卷七十二、俱舍論卷二十五]

    解釋三

    指法界、心界、眾生界。此系基于華嚴經心、佛、眾生三無差別之說而立。[大日經疏卷三]

   三界的十一解

    顯揚一卷十六頁云:欲等三界者:一、欲界。謂未離欲地雜眾煩惱諸蘊差別。二、色界。謂已離欲地雜眾煩惱諸蘊差別。三、無色界。謂離色欲地雜眾煩惱諸蘊差別。

    二解瑜伽二十七卷十三頁云:云何諸界?所謂三界。一者、斷界,二者、離欲界,三者、滅界。見道所斷一切行斷,名為斷界。修道所斷一切行斷,名離欲界。一切依滅,名為滅界。

    三解瑜伽九十六卷十三頁云:又即由此內外二事,出離增上,聽聞正法,或不正法,如理思惟,或不如理思惟,依處三種言事差別義故;當知建立有余三界。謂過去界,未來界.

    四解瑜伽九十六卷十四頁云:又由遠離此因緣義,及由修習此對治義;當知建立有余三界。謂善界,不善界,無記界。

    。ā堕L阿含經》卷二十:《世記經忉利天品第八》宗教文化出版社 2011年11月第一版)

   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站