<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>
   當前位置:華人佛教 > 佛教名詞 >

   【四眾】四眾是什么?佛教的四眾弟子是哪四眾?

   【四眾】四眾是什么?佛教的四眾弟子是哪四眾?

    四眾,在佛教中有不同的解釋?zhuān)恢阜?a href="/remen/shuofa.html" class="keylink" target="_blank">說(shuō)法時(shí)的聽(tīng)眾「發(fā)起眾、當機眾、影響眾、結緣眾」;二指出家四眾「比丘、比丘尼、優(yōu)婆塞、優(yōu)婆夷」。三指共議大天五事,而持不同意見(jiàn)的四類(lèi)眾「龍象眾、邊鄙眾、多聞眾、大德眾」。

   佛說(shuō)法時(shí)的聽(tīng)眾

    一、發(fā)起眾,發(fā)起講經(jīng)的人。發(fā)起眾者,開(kāi)端發(fā)起之眾也。謂激揚發(fā)動(dòng),使如來(lái)有所說(shuō),使大眾有所聞,乃至發(fā)起問(wèn)答等是也。

    二、當機眾,聽(tīng)法就能獲益的人。當機眾者,當座之機眾也。謂宿植德本,緣合時(shí)熟,不起于座,聞即得道也。

    三、影響眾,如他方來(lái)助佛宣揚佛法的菩薩。影響眾者,謂古往諸佛、菩薩,隱其圓極之果,示同機眾,匡輔法王,如影之隨形,響之應聲;又如眾星繞月,雖無(wú)作為,而有大益也。

    四、結緣眾,如一般下根的薄福眾生。結緣眾者,謂結聞法因緣之眾也。蓋由過(guò)去根淺,三慧不生,現世雖見(jiàn)佛聞法,而未能獲益,但作未來(lái)得度因緣也。

   出家四眾(四眾弟子

    比丘:梵語(yǔ)(bhiksu、bhisuka),漢譯為乞士、熏士、破煩惱等,等于二十歲以上受了比丘戒的削發(fā)須眉。俗稱(chēng)比丘為僧人。僧是梵語(yǔ)僧伽之略,義為眾,凡三比丘以上和合共處稱(chēng)為眾(舊譯作四比丘以上)。出家制度并不是佛教特有的,印度古代各教派都有出家的規定。其出家者統稱(chēng)為沙門(mén)(舊稱(chēng)桑門(mén)),義為止息一切惡行。印度其他教派既未傳入中國,于是沙門(mén)也就成為出家佛教徒的專(zhuān)用名稱(chēng)了。

    世俗也稱(chēng)比丘為和尚。和尚是印度的俗語(yǔ),若用梵文典語(yǔ)則是鄔波馱耶,義為親教師,與習俗所稱(chēng)師傅相同。世俗又稱(chēng)比丘中的知識分子為法師,意謂講說(shuō)經(jīng)法的師傅。其中比丘、沙門(mén)二詞多用于文字;僧人、和尚多用于口語(yǔ)。至于彼此稱(chēng)呼,對一般僧人則稱(chēng)某某師,對上層人士稱(chēng)某某法師,對寺院住持稱(chēng)某某和尚。

    比丘尼:梵語(yǔ)(bhiksuni),等于二十歲以上受了比丘尼戒的削發(fā)女子。最初的女性出家是依據八敬法成為比丘尼的。俗稱(chēng)比丘尼為尼姑。尼是比丘尼之略,姑是漢語(yǔ)。世俗也稱(chēng)比丘為大僧,而稱(chēng)比丘尼為二僧;或稱(chēng)比丘為首堂,而稱(chēng)比丘尼為二堂。這些稱(chēng)呼都不見(jiàn)于經(jīng)論,只是流行于民間而已。

    優(yōu)婆塞:梵語(yǔ)(upasaka),漢譯為清信士、近事男、近善男等,指皈依三寶,受持五戒、八戒的男性在家信徒。

    優(yōu)婆夷:梵語(yǔ)(upasika),漢譯為清信女、近事女、近善女等,指皈依三寶,受持五戒、八戒的女性在家信徒。

   共議大天五事,而持不同意見(jiàn)的四類(lèi)眾

    。1)龍象眾︰喻指大天之流,乃不聽(tīng)圣眾教化而引生斗諍之首。

    。2)邊鄙眾︰喻指黨援大天之眾,如大天之門(mén)人等。

    。3)多聞眾︰指廣學(xué)三藏,多聞善解之僧眾。

    。4)大德眾︰指持戒清凈、博學(xué)高德,堪為一世師表之僧眾。此系四果等圣人。

   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站