<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>
   當前位置:華人佛教 > 佛教名詞 >

   【五陰】什么是五陰?五陰是指什么?

   【五陰】什么是五陰?五陰是指什么?

   五陰

    五陰,即色陰、受陰、想陰、行陰、識陰。一色陰(有形質礙之法名為色),二受陰(領納所緣名為受) ,三想陰(能取所領之緣相名為想),四行陰(造作之心能趣于果名為行), 五識陰(了別所緣之境名為識)。

   五陰定義

    【五陰】 一色陰 二受陰 三想陰 四行陰 五識陰

    次名色而辨五陰者。以惑者迷名偏重故。大圣教門開名則為四心。對色合為五也。此五通稱為陰者。一往而釋。陰以陰覆為義。能覆出世真明之慧。而增長生死。集散不絕。故通名為陰。

    一色陰:有形質礙之法名為色。色有十四種。所謂四大五根五塵。此之十四。并是色法也;

    二受陰:領納所緣名為受。受有六種。謂六觸因緣生六受。但境既有違順。非違非順之別。故六受亦各有苦受樂受。不苦不樂受之異也;

    三想陰:能取所領之緣相名為想。想有六種。謂取所領六塵之相。為六想也;

    四行陰:造作之心能趣于果名為行。行有六種。大品經中。說為六思。思即是行。謂于六想之后。各起不善業善業無動業也;

    五識陰:了別所緣之境名為識。識有六種。即是六識。若諸論師多云。識在二心之前。諸大乘經中。明識最居后。今依經為次料簡。

   修五陰的前提條件

    斷淫

    淫心不除,塵不可出。 縱有多智,禪定現前。如不斷淫,必落魔道。

    斷殺

    殺心不除,塵不可出。 縱有多智,禪定現前。如不斷殺,必落神道。

    斷偷

    偷心不除,塵不可出。 縱有多智,禪定現前。如不斷偷,必落邪道。

    不妄語

    如是世界六道眾生,雖則身心無殺盜淫,三行已圓。若大妄語,即三摩提不得清凈。成愛見魔,失如來種。

   修五陰的方法

    在楞嚴經中觀世音講述了最快的消除五陰的方法:

    色陰

    [初于聞中,入流亡所] 一開始在聽聲音的時候,通過止觀聲音來清除色陰。逆生死欲流是指審觀煩惱根本,與凡夫躲避煩惱相逆。

    [所入既寂,動靜二相了然不生。如是漸增] 色陰不再起作用,動和靜兩種現象不再產生,通過這種方法逐漸增加止觀的能力

    [聞所聞盡,盡聞不住] 耳根能聞的聞性(色陰)通過不斷的止觀聲音被清除干凈,色陰消失之后我斷續入定。

    受陰

    [覺所覺空,空覺極圓] (沒有了色陰的掩蓋,受陰明明白白的顯現出來)產生情感的源頭(受陰)通過止觀感覺被清除干凈,沒有了受陰壓迫,想陰變的極其圓融。

    想陰

    [空所空滅] 產生想法和夢境的源頭(想陰)通過止觀想法被清除干凈。

    行陰

    [生滅既滅] 行陰通過止觀生滅被清除干凈。

    識陰

    [寂滅現前] 這時寂滅現前,只有行陰滅盡才能六根開合,只有六根互用開合并且寂滅現前才能將識陰滅盡 。

   推薦內容
   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站