<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>
   當前位置:華人佛教 > 佛教名詞 >

   【真身】-佛教中的真身指的是什么

   \

   真身(佛教解釋?zhuān)?/h2>

    亦即諸佛之法身、報身之謂。大智度論卷三十(大二五·二七八上):‘佛身有二種,一者真身,二者化身。眾生見(jiàn)佛真身,無(wú)愿不滿(mǎn)。佛真身者,遍于虛空,光明遍昭十方,說(shuō)法音聲亦遍十方無(wú)量恒河沙等世界,滿(mǎn)中大眾皆共聽(tīng)法,說(shuō)法不息。一時(shí)之頃各隨所聞而得解悟。(中略)如是法性身佛有所說(shuō)法,除十住菩薩,三乘之人,皆不能持。惟有十住菩薩不可思議方便智力,悉能聽(tīng)受。眾生其有見(jiàn)法身佛,無(wú)有三毒及眾煩惱,寒熱諸苦一切皆滅,無(wú)愿不滿(mǎn)。’魏譯攝大乘論卷上(大三一·九七上):‘有三種佛身,一者真身,二者報身,三者應身。’其中,大智度論之真身(法性身)當作報身講,攝大乘論之真身則當作法身講。又善導之觀(guān)經(jīng)疏卷三,以觀(guān)無(wú)量壽經(jīng)所說(shuō)之第九阿彌陀佛觀(guān)稱(chēng)真身觀(guān)。[成實(shí)論卷一具足品、諸法無(wú)諍三昧法門(mén)卷上、大乘義章卷十八、佛學(xué)概論(林傳芳)本論下篇第二章第一節]

    注音:zhēn shēn

    與“替身”和“化身”相對應。所謂真身,就是本來(lái)面目。

    是該人/神/妖在身心健康下的根本面貌,在這種狀態(tài)下,該人/神/妖能發(fā)揮最大能力.真身與俗稱(chēng)的現出原形不同,這好比一個(gè)健康的人的皮與骨的關(guān)系,一個(gè)健康人的皮骨必須是全是方稱(chēng)為人,如果我們剝開(kāi)皮肉取出骨頭說(shuō)這就是其本來(lái)面目則純屬瘋狂。

    真身是一切變化的基礎,但真身并不意味著(zhù)完美,事實(shí)上真身是在修煉中的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)觸發(fā)并固定下來(lái),可以說(shuō)成道之身即為真身,鐵拐李的殘缺之軀,豬八戒的豬形都是真身.除非進(jìn)行下一次輪回,否則真身不能改變,但這也意味著(zhù)放棄修行多年,儲藏在真身中的所有能力。

   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站