<pre id="mivnu"></pre>

   <track id="mivnu"></track>
   當前位置:華人佛教 > 佛教名詞 >

   【眾生】的意思是什么?佛教中的眾生指的是什么?

   【眾生】的意思是什么?佛教中的眾生指的是什么?

   眾生佛教解釋?zhuān)?/h2>

    眾生,又名有情,即一切有情識的動(dòng)物。集眾緣所生,名為眾生,又歷眾多生死,名為眾生,十法界中,除佛之外,九界有情,皆名眾生健康。

    無(wú)情眾生,是指物質(zhì)世界。佛,菩薩,羅漢,仙,愛(ài)有情眾生,和無(wú)情眾生。愛(ài)一切事物。幫助一切事物往好處發(fā)展。

   眾生(佛學(xué)大詞典對的解釋?zhuān)?/h2>

    眾生,梵語(yǔ)(bahu-jana,jantu, jagat )或 (sattva )之意譯。音譯仆呼那、禪頭、社伽、薩埵。又譯作有情、含識(即含有心識者)、含生、含情、含靈、群生、群萌、群類(lèi)。

    ‘眾生’一語(yǔ),普通指迷界之有情。雜阿含經(jīng)卷六(大二·四○上):‘佛告羅陀,于色染著(zhù)纏綿,名曰眾生;于受、想、行、識染著(zhù)纏綿,名曰眾生。’

    長(cháng)阿含經(jīng)卷二十二世本緣品載,無(wú)男女尊卑上下,亦無(wú)異名,眾共生于世,故稱(chēng)眾生。俱舍論光記卷一解為受眾多之生死,故稱(chēng)眾生。大智度論卷三十一、大乘同性經(jīng)卷上謂,眾生系以五蘊等眾緣假合而生,故稱(chēng)眾生。又不增不減經(jīng)載,法身為煩惱所纏,往來(lái)生死,故稱(chēng)眾生。一般以為無(wú)明煩惱所覆,流轉生死者為眾生。若廣義言之,佛及菩薩亦含攝于眾生之中。摩訶止觀(guān)卷五上(大四六·五二下):‘攬五陰通稱(chēng)眾生。眾生不同:攬三途陰罪苦眾生,攬人天陰受樂(lè )眾生,攬無(wú)漏陰真圣眾生,攬慈悲陰大士眾生,攬常住陰尊極眾生。’[雜阿含經(jīng)卷四十五、法華文句卷四、大乘義章卷六、往生論注卷上]

   眾生(丁福保佛學(xué)大詞典的解釋?zhuān)?/h2>

    眾生,(術(shù)語(yǔ))梵語(yǔ)薩埵(Sattva),仆呼善那。新譯曰有情,舊譯曰眾生。眾生有多義:

    。ㄒ唬┍娙斯采x。法華文句四曰:‘中阿含十二云:劫初光音天,下生世間,無(wú)男女尊卑眾共生世,故言眾生。此據最初也。’

    。ǘ┍姸嘀,假和合而生,故名眾生。法鼓經(jīng)曰:‘萬(wàn)法和合施設,名為眾生。’注維摩經(jīng)二曰:‘生曰:眾生者眾事會(huì )而生,以名宰一之主也。’大乘義章六曰:‘依于五陰和合而生,故名眾生。’大經(jīng)慧苑疏曰:‘眾法成生,亦名眾生。’法華文句四曰:‘若攬眾陰而有,假名眾生。此據一期受報也。’

    。ㄈ┙(jīng)眾多之生死,故名眾生。不曰眾死者,以有生者必有死,有死者必有生故也。般若燈論曰:‘有情者數數生,故名眾生。’大乘義章七曰:‘多生相續,名曰眾生。’法華文句四曰:‘若言處處受生,故名眾生者。此據業(yè)力五道流轉也。’俱舍光記一上曰:‘受眾多生死,故名眾生。夫生必死,言生可以攝死,故言眾生。死不必生,如入涅槃,故不言眾死。’唯識述記一本曰:‘梵云薩埵,此言有情,有情識故。(中略)言眾生者,不善理也,草木眾生。’

   天天操天天狠_亚1州区2区3区4区产品图片_成人免费无码H在线观看不卡_日本免费人成在线观看网站